Primář Choc oslavil 70!

Primář MUDr. Milan Choc, CSc. oslavil při mimořádném slavnostním večeru Spolku lékařů ČLS JEP v Plzni své sedmdesáté narozeniny. Oslavné a děkovné projevy v úvodu večera pronesli ředitel nemocnice MUDr. Václav Šimánek, přednosta Neurochirurgické kliniky doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. a profesor MUDr. Zdeněk Mraček, Ph.D..

V odborných přednáškách lékaři Neurochirurgické kliniky ukázali jak významně ovlivnil prim.MUDr. Choc, CSc. vývoj neurochirurgie v Plzni. Jeho renesanční povaha, zručnost a láska k oboru zásadním způsobem změnila operační techniky ve všech podoborech neurochirurgie. Zasadil se o rozmach pracoviště v počtu operací, dokázal rozšířit lůžkový fond i počet operačních sálů. Rozšířil tým lékařů a jeho citem pro výběr kvalitních spolupracovníků umožnil výrazné rozšíření portfolia operačních technik, léčebných a diagnostických postupů. Vybojoval místo pro elektrofyziology, logopeda i fyzioterapeuty specializované na péči o neurochirurgické pacienty.

Primář Choc je již nyní legendou plzeňské neurochirurgie a jeho jméno pojmem a symbolem moudrosti a kvalitní práce v rámci celé republiky. Dodnes zůstává aktivním členem týmu Neurochirurgické kliniky v Plzni. Svým pacientům se věnuje nejen v ambulanci, ale je stále aktivním brilantním operatérem. Svoje bohaté zkušenosti a znalosti předává nejen svým kolegům, ale i studentům Lékařské fakulty UK v Plzni.

Pane primáři, gratulujeme k jubileu a těšíme se na další chvíle ve Vaší blízkosti.