Profesor Mraček devadesátiletý!

Profesor MUDr. Zdeněk Mraček oslavil své devadesáté narozeniny při slavnostním večeru Spolku lékařů ČLS JEP Plzeň. Byl oceněn medailí ČLS JEP, kterou za předsednictvo České lékařské společnosti předal prof. MUDr. Štepán Svačina, DrSc. Děkovný projev pronesl MUDr. Václav Šimánek, ředitel plzeňské Fakultní nemocnice, mimořádný přínos prof. dr. Mračka pro Neurochirurgickou kliniku vyzdvihl přednosta kliniky doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D..

V následujících odborných sděleních lékaři Neuruochirurgické kliniky FN a LF UK v Plzni prezentovali nejnovější operační postupy, pokrok v peroperační elektrofyziologické monitoraci a další novinky včetně srovnání s dobou počátku kliniky v šedesátých letech minulého století.

Profesor Mraček pak večer zakončil krátkým poděkováním, ve kterém zdůraznil svou pokoru před všemi lékařskými obory a zmínil i radost z každého dne, který může prožít v duševním i fyzickém zdraví.

Pane profesore- gratulujeme k jubileu a přejeme pevné zdraví v dalším životě!!!