Jubileum docenta Přibáně

Přednosta Neurochirurgické kliniky doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. oslavil za tuhých epidemiologických restrikcí COVIDové doby své šedesáté narozeniny.

Doc. Přibáň se stal v roce 2012 primářem Neurochirurgického odd. FN v Plzni. Po jeho habilitaci dokázal povýšit status samostatného oddělení na Neurochirurgickou kliniku v roce 2015. S touto významnou organizační změnou pracoviště spojil i postupné navyšování počtu operačních výkonů a rozšíření kolektivu o mladé kolegy. Dále se věnuje svým oblíbeným cévním a nádorovým onemocněním mozku nejen v rovině praktické operační léčby, ale i na experimentální úrovni ve spolupráci s Biomedicínským centrem Lékařské fakulty UK v Plzni.

Ve svém volném čase se aktivně věnuje amatérskému sportu (zejména tenisu, plavání a cyklistice), poznávání historie architektury, malířství a poslechu hudby, v poslední době i botanice, zejména dendrologii.

Vážený pane docente, přejeme Vám v současné pohnuté době zejména pevné zdraví, které je základem pro rozvoj Vašich četných aktivit, a přejeme také další spokojené pacienty, kterým zdraví vracíte.