Současnost

Plzeňská neurochirurgie rozvíjí obor neurochirurgie v celé šíři.

Hlavním tématem z praktického i z výzkumného hlediska je oblast neurotraumatologie. Pracoviště má dostatek zkušeností jak cerebrální, tak se spinální a míšní traumatologií. Je součástí traumacentra FN v Plzni a má vlastní zázemí oborové neurochirurgické JIP.

Další podrobnosti.

Dalšími stěžejními programy jsou oblast cévní neurochirurgie, která těsně spolupracuje se skupinou intervenčních neuroradiologů a rozvíjí spolupráci s iktovou jednotkou neurologické kliniky. Oddělení je schopno řešit všechny typy ischemických a hemoragických cévních příhod v celém rozsahu.

Léčba nádorových onemocnění mozku ve funkčně důležitých oblastech je praktikována v posledních 6 letech s využitím nejmodernějších metod předoperačního plánování, peroperační navigace, elektrofyziologického sledování funkcí mozkových struktur umožňujících minimální invazivitu výkonu. Na tomto poli se řadí plzeňské pracoviště k nejzkušenějším a s nejdelší tradicí v České republice.

Na velmi vysoké úrovni je spinální chirurgie (spondylochirurgie) a chirurgie míchy po traumatech či při degenerativních onemocnění páteře. V paletě neurochirurgických výkonů jsou všechny druhy míšních operací s peroperačním elektrofyziologickým monitoringem míšních funkcí, ale i všechny modality páteřních stabilizačních výkonů a naopak implantace funkčních náhrad meziobratlových plotének k zajištění mobility poškozených segmentů páteře.

Neurochirurgické pracoviště v Plzni je schopno poskytovat komplexní neurochirurgickou péči nejvyšší úrovně.

Výzkumné aktivity v oblasti cerebrální traumatologie ( sledování hladin S-100B proteinu, elektrofyziologické monitorování komatózních pacientů) směřují ke zpřesnění prognózování vývoje pacientů po traumatu mozku.

V současné době, kdy je obecná tendence opět centralizovat intenzivní péči o nemocné je na Neurochirurgickém oddělení v Plzni dokonale vybavená a personálně zajištěná oborová JIP, která zajišťuje intenzivní péči o neurochirurgické nemocné pod bezprostředním dohledem neurochirurga. V rámci pracoviště pracují i další specialisté – elektrofyziolog s elektrofyziologickou laboratoří, logoped a rehabilitační pracovníci. Je tak zajištěna i komplexní pooperační péče na vysoké úrovni.

V před i pooperačním období jsou pacienti sledování na specializovaných ambulancích neurochirurgického oddělení ( indikační, cévní, onkologická, spinální, dětská, bolesti, elektrofyziologická, logopedická).

Ročně je prováděno kolem 2000 operačních výkonů. Rozšířila se paleta možností a počty mikrochirugických a nově i endoskopických operací mozku. K přesnému cílení výkonů je využíváno obrazové navigace a peroperačního elektrofyziologického monitoringu.