Aktuality

 • Jubileum docenta Přibáně

  Přednosta Neurochirurgické kliniky doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. oslavil za tuhých epidemiologických restrikcí COVIDové doby své šedesáté narozeniny.

  Doc. Přibáň se stal v roce 2012 primářem Neurochirurgického odd. FN v Plzni. Po jeho habilitaci dokázal povýšit status samostatného oddělení na Neurochirurgickou kliniku v roce 2015. S touto významnou organizační změnou pracoviště spojil i postupné navyšování počtu operačních výkonů a rozšíření kolektivu o mladé kolegy. Dále se věnuje svým oblíbeným cévním a nádorovým onemocněním mozku nejen v rovině praktické operační léčby, ale i na experimentální úrovni ve spolupráci s Biomedicínským centrem Lékařské fakulty UK v Plzni.

  Ve svém volném čase se aktivně věnuje amatérskému sportu (zejména tenisu, plavání a cyklistice), poznávání historie architektury, malířství a poslechu hudby, v poslední době i botanice, zejména dendrologii.

  Vážený pane docente, přejeme Vám v současné pohnuté době zejména pevné zdraví, které je základem pro rozvoj Vašich četných aktivit, a přejeme také další spokojené pacienty, kterým zdraví vracíte.

 • ZMĚNA PROVOZU AMBULANCE NCH KLINIKY OD 1.6.2020

  Od 1.6.2020 jsou v provozu všechny ambulance Neurochirurgické kliniky FN v Plzni. Každý pacient se musí k neurochirurgickému vyšetření a kontrole předem objednat na telefonních čísled 377 104 601 a 377 103 259 každé pondělí až čtvrtek v době od 7:00 do 9:00 hodin a pak od 13:00 do 14:30 hodin.

  Prosíme všechny objednané, aby se dostavili do čekárny ambulance ve stanovený čas. V případě výskytu příznaků respiračního onemocnění (především horečka nad 38°C, dýchací obtíže, kašel) nebo kontaktu s nemocným člověkem, zavolejte prosím na výše uvedené telefonní číslo ke zrušení termínu vyšetření.

  V Plzni dne 20.4.2020

  Doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
  přednosta kliniky

 • Profesor Mraček devadesátiletý!

  Profesor MUDr. Zdeněk Mraček oslavil své devadesáté narozeniny při slavnostním večeru Spolku lékařů ČLS JEP Plzeň. Byl oceněn medailí ČLS JEP, kterou za předsednictvo České lékařské společnosti předal prof. MUDr. Štepán Svačina, DrSc. Děkovný projev pronesl MUDr. Václav Šimánek, ředitel plzeňské Fakultní nemocnice, mimořádný přínos prof. dr. Mračka pro Neurochirurgickou kliniku vyzdvihl přednosta kliniky doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D..

  V následujících odborných sděleních lékaři Neuruochirurgické kliniky FN a LF UK v Plzni prezentovali nejnovější operační postupy, pokrok v peroperační elektrofyziologické monitoraci a další novinky včetně srovnání s dobou počátku kliniky v šedesátých letech minulého století.

  Profesor Mraček pak večer zakončil krátkým poděkováním, ve kterém zdůraznil svou pokoru před všemi lékařskými obory a zmínil i radost z každého dne, který může prožít v duševním i fyzickém zdraví.

  Pane profesore- gratulujeme k jubileu a přejeme pevné zdraví v dalším životě!!!

 • Primář Choc oslavil 70!

  Primář MUDr. Milan Choc, CSc. oslavil při mimořádném slavnostním večeru Spolku lékařů ČLS JEP v Plzni své sedmdesáté narozeniny. Oslavné a děkovné projevy v úvodu večera pronesli ředitel nemocnice MUDr. Václav Šimánek, přednosta Neurochirurgické kliniky doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. a profesor MUDr. Zdeněk Mraček, Ph.D..

  V odborných přednáškách lékaři Neurochirurgické kliniky ukázali jak významně ovlivnil prim.MUDr. Choc, CSc. vývoj neurochirurgie v Plzni. Jeho renesanční povaha, zručnost a láska k oboru zásadním způsobem změnila operační techniky ve všech podoborech neurochirurgie. Zasadil se o rozmach pracoviště v počtu operací, dokázal rozšířit lůžkový fond i počet operačních sálů. Rozšířil tým lékařů a jeho citem pro výběr kvalitních spolupracovníků umožnil výrazné rozšíření portfolia operačních technik, léčebných a diagnostických postupů. Vybojoval místo pro elektrofyziology, logopeda i fyzioterapeuty specializované na péči o neurochirurgické pacienty.

  Primář Choc je již nyní legendou plzeňské neurochirurgie a jeho jméno pojmem a symbolem moudrosti a kvalitní práce v rámci celé republiky. Dodnes zůstává aktivním členem týmu Neurochirurgické kliniky v Plzni. Svým pacientům se věnuje nejen v ambulanci, ale je stále aktivním brilantním operatérem. Svoje bohaté zkušenosti a znalosti předává nejen svým kolegům, ale i studentům Lékařské fakulty UK v Plzni.

  Pane primáři, gratulujeme k jubileu a těšíme se na další chvíle ve Vaší blízkosti.