Aktuality

 • Zemřel zakladatel plzeňské neurochirurgické školy profesor Zdeněk Mraček

  prof. Zdeněk Mraček

  Dne 17.8.2022 zemřel v 92 letech dlouholetý přednosta plzeňské neurochirurgie a bývalý primátor města Plzně profesor Zdeněk Mraček.

  Prof. MUDr. Zdeněk Mraček se narodil v Plzni 6. ledna 1930. Osm let strávil se svými rodiči na Podkarpatské Rusi, kde jeho otec sloužil jako důstojník československé armády. Mračkovu cestu k lékařskému diplomu komplikoval komunistický režim. Otec byl po únoru 1948 vyloučen z armády a mladý Zdeněk Mraček byl v září 1948 během studia klasického gymnázia krátce vězněn a následně vyloučen ze studia rozhodnutím akčního výboru Národní fronty pro snahu o ... Zobrazit více

 • Jubileum docenta Přibáně

  Přednosta Neurochirurgické kliniky doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. oslavil za tuhých epidemiologických restrikcí COVIDové doby své šedesáté narozeniny.

  Doc. Přibáň se stal v roce 2012 primářem Neurochirurgického odd. FN v Plzni. Po jeho habilitaci dokázal povýšit status samostatného oddělení na Neurochirurgickou kliniku v roce 2015. S touto významnou organizační změnou pracoviště spojil i postupné navyšování počtu operačních výkonů a rozšíření kolektivu o mladé kolegy. Dále se věnuje svým oblíbeným cévním a nádorovým onemocněním mozku... Zobrazit více

 • ZMĚNA PROVOZU AMBULANCE NCH KLINIKY OD 1.6.2020

  Od 1.6.2020 jsou v provozu všechny ambulance Neurochirurgické kliniky FN v Plzni. Každý pacient se musí k neurochirurgickému vyšetření a kontrole předem objednat na telefonních čísled 377 104 601 a 377 103 259 každé pondělí až čtvrtek v době od 7:00 do 9:00 hodin a pak od 13:00 do 14:30 hodin.

  Prosíme všechny objednané, aby se dostavili do čekárny ambulance ve stanovený čas. V případě výskytu příznaků respiračního onemocnění (především horečka nad 38°C, dýchací obtíže, kašel) nebo kontaktu s... Zobrazit více

 • Profesor Mraček devadesátiletý!

  Profesor MUDr. Zdeněk Mraček oslavil své devadesáté narozeniny při slavnostním večeru Spolku lékařů ČLS JEP Plzeň. Byl oceněn medailí ČLS JEP, kterou za předsednictvo České lékařské společnosti předal prof. MUDr. Štepán Svačina, DrSc. Děkovný projev pronesl MUDr. Václav Šimánek, ředitel plzeňské Fakultní nemocnice, mimořádný přínos prof. dr. Mračka pro Neurochirurgickou kliniku vyzdvihl přednosta kliniky doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D..

  V následujících odborných sděleních lékaři Neuruochirurgické kliniky FN a LF UK v Plzni prezentovali... Zobrazit více

 • Primář Choc oslavil 70!

  Primář MUDr. Milan Choc, CSc. oslavil při mimořádném slavnostním večeru Spolku lékařů ČLS JEP v Plzni své sedmdesáté narozeniny. Oslavné a děkovné projevy v úvodu večera pronesli ředitel nemocnice MUDr. Václav Šimánek, přednosta Neurochirurgické kliniky doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. a profesor MUDr. Zdeněk Mraček, Ph.D..

  V odborných přednáškách lékaři Neurochirurgické kliniky ukázali jak významně ovlivnil prim.MUDr. Choc, CSc. vývoj neurochirurgie v Plzni. Jeho renesanční povaha, zručnost a láska k oboru zásadním způsobem změnila... Zobrazit více