Nový zástupce přednosty pro léčebně preventivní činnost

Novým zástupcem přednosty pro léčebně preventivní činnost byl jmenován s účinností od 1.1.2023 MUDr. David Štěpánek, Ph.D.

Přejeme novému primáři hodně úspěchů v jeho práci a těšíme se na další směřování naší kliniky.

Gratulujeme!