MUDr. David Štěpánek, Ph.D.

Vzdělání:
Pregraduální:
Lékařská fakulta UK v Plzni 2005
Postgraduální:
Atestace z neurochirurgie 2015
EANS/UEMS European Examination in Neurosurgery, Part I. 2015

Pracovní zařazení a subspecializace
sekundární lékař NCH-B
odborný asistent Lékařské fakulty UK v Plzni, Ústav anatomie, od r.2004
spondylochirurgie, chirurgie periferních nervů

Člen odborných společností
Česká neurochirurgická společnost 
AO Spine 2009-2013