Nová učebnice Neurochirurgie

pozvanka neurochirurgie kniha

Kolektiv autorů Neurochirurgické kliniky FN v Plzni pod vedením editorů doc.MUDr. Vladimíra Přibáně, Ph.D. a doc.MUDr. Jana Mračka, Ph.D. vydal novou učebnici neurochirurgie.

Slavnostní uvedení knihy bude v areálu knihovny LF UK v novém kampusu dne 1. února 2023 ve 14 hodin. Účast přislíbili kromě zástupců naší kliniky a lékařské fakulty i děkan LF UK  a ředitel FN, dále zástupci vydavatelství Karolinum a dokonce i rektorka Univerzity Karlovy, paní profesorka Milena Králíčková.