Centrum vysoce specializované spondylochirurgické péče

spondylo centrum

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR byl naší nemocnici udělen statut Centra vysoce specializované spondylochirurgické péče.

Tímto dokumentem je potvrzeno další pokračování FN v Plzní v oblasti péče o nemocné s postižením páteře v celém rozsahu oboru spondylochirurge.