Vedení kliniky

Přednosta

doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči

MUDr. David Štěpánek, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum

doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D.

Vrchní sestra

Mgr. et Bc. Věra Berková

Kontakty

Bc. Jitka Korecká
Tel.: 377 104 371
fax: 377 103 075
korecka@fnplzen.cz