Ambulance

Registrace pacientů

Pacienti se od června 2020 musí objednat do našich ambulancí telefonicky v čase od  07:00 - 8:30 a 13:30 – 15:00, telefonní kontakty viz níže. Mimo objednací časy je možné vyšetřit pouze akutní pacienty odesílané z jiných nemocnic po předchozím telefonickém upozornění.

Kontaktní telefony

ambulance I +420 377 103 259
ambulance II +420 377 104 601
Elektrofyziologie +420 377 104 477
Logopedie +420 377 104 416

Když přicházíte do neurochirurgické ambulance poprvé, připravte si veškerou dokumentaci a doporučení. Aby bylo možné rozhodnout o vhodné léčbě a možnostech operačního řešení, potřebujeme aktuální zprávu neurologa o vývoji Vašeho onemocnění, o způsobu a době celkového léčení.

Dále je potřeba posoudit grafická vyšetření CT a MR (magnetickou rezonanci), která by neměla být starší tří měsíců. RTG si u pacientů s onemocněním páteře doplníme sami.

Během telefonického objednání sestra zjistí, jestli pacient všechna vyšetření má připravená, a pak přidělí termín návštěvy ambulance. V případě požadavku vyšetření konkrétním lékařem (rozpis ambulancí je v tabulce níže), mohou pacienti čekat na termín déle.

Na základě klinického vyšetření a posouzení dokumentace doporučíme další postup. Buď další speciální vyšetření, pokračování neoperační léčby (tzv. konzervativní) nebo pacienta zařadíme do operačního plánu.

Doba čekání na operační výkon se liší podle charakteru choroby a přidružených onemocnění.

 

Neurochirurgické ambulance I a II najdete ve vchodu F, 6.NP

 

Pondělí

Ambulance I

8:30

sudý týden

doc.MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

8:30

lichý týden

MUDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Ambulance II

8:30

ambulance bolesti

MUDr. Slavomír Žídek, Ph.D.

SONO ambulance

10:00

SONO kontroly

MUDr. Jan Mork, Ph.D.

Úterý

Ambulance I

8:30

indikační

MUDr. Václav Runt

Ambulance II

8:30

spinální

MUDr. Martin Kulle

Středa

Ambulance I 8:30 - 10:00

dětská

MUDr. Petr Vacek, Ph.D. / MUDr. Petr Kasík

10:00

kontroly

MUDr. Petr Vacek, Ph.D. / MUDr. Petr Kasík

Ambulance II

8:30

spinální

MUDr. David Bludovský, Ph.D. / prim. MUDr. David Štěpánek, Ph.D.

Čtvrtek

Ambulance I

8:30

kontroly

MUDr. Ivan Škúci, Ph.D.

Ambulance II

8:30

cévní + onkologická

doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D.