Ambulance

Registrace pacientů

Pacienti se od června 2020 musí objednat do našich ambulancí telefonicky v čase od 08:30-12:00, telefonní kontakty viz níže. Mimo objednací časy je možné vyšetřit pouze akutní pacienty odesílané z jiných nemocnic po předchozím telefonickém upozornění.

Kontaktní telefony

ambulance I +420 377 103 259
ambulance II +420 377 104 601
Elektrofyziologie +420 377 104 477
Logopedie +420 377 104 416

Když přicházíte do neurochirurgické ambulance poprvé, připravte si veškerou dokumentaci a doporučení. Aby bylo možné rozhodnout o vhodné léčbě a možnostech operačního řešení, potřebujeme aktuální zprávu neurologa o vývoji Vašeho onemocnění, o způsobu a době celkového léčení.

Dále je potřeba posoudit grafická vyšetření CT a MR (magnetickou rezonanci), která by neměla být starší tří měsíců. RTG si u pacientů s onemocněním páteře doplníme sami.

Během telefonického objednání sestra zjistí, jestli pacient všechna vyšetření má připravená, a pak přidělí termín návštěvy ambulance. V případě požadavku vyšetření konkrétním lékařem (rozpis ambulancí je v tabulce níže), mohou pacienti čekat na termín déle.

Na základě klinického vyšetření a posouzení dokumentace doporučíme další postup. Buď další speciální vyšetření, pokračování neoperační léčby (tzv. konzervativní) nebo pacienta zařadíme do operačního plánu.

Doba čekání na operační výkon se liší podle charakteru choroby a přidružených onemocnění.

 

Neurochirurgické ambulance I a II najdete ve vchodu F, 6.NP

 

Pondělí

Ambulance I

ambulance přednosty (po tel. objednání)

doc.MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

MUDr. M. Choc, CSc.

Ambulance II

spinální

MUDr. S. Žídek

MUDr. M. Kulle

Úterý

Ambulance I

indikační

prim. MUDr. V. Runt

Ambulance II

SONO kontroly + ambulance bolesti (po tel. objednání)

MUDr. J. Mork

MUDr. S. Žídek

Středa

Ambulance I

dětská

MUDr. P. Vacek, Ph.D.

Ambulance II

spinální

MUDr. D. Bludovský, Ph.D.

MUDr. D. Štěpánek, Ph.D.

Čtvrtek

Ambulance I

kontroly

MUDr. I. Škúci, Ph.D.

Ambulance II

cévní + onkologická

doc. MUDr. J. Mraček, Ph.D.