prof. MUDr. Quido Ledinský

Prof. MUDr. Quido Ledinský

(1917 - 1975)

autor textu: prof. MUDr. Z. Mraček, Dr.Sc.

Zakladatel moderní neurochirurgie v Plzni se narodil 8.3. 1917 v Novigradu v Podravskom v Chorvatsku. Promoval na lékařské fakultě v Záhřebu v roce 1943 a za války pracoval ve vojenské nemocnici a v několika par- tyzánských nemocnicích. Jako jugoslávský Čech se r.1947 přestěhoval s manželkou a dětmi do Českoslo- venska. Pracoval v Hradci Králové na chirurgické klinice prof. Bedrny a pak na neurochirurgické klinice prof. Petra. Roku 1956 byl získán neurologem prof. Piťhou do Plzně, kde založil na I. chirurgické klinice neurochirurgické pracoviště, které mimořádně intenzivní pracovní a publikačního aktivitou přivedl do předních řad.

Některé ideje a stopy jeho desetileté práce přetrvávají až do současnosti. Roku 1966 se vrátil s rodinou zpět do Jugoslávie, kde se habilitoval. Tragickým osudem jeho života byl odchod z Jugoslávie r. 1947 před nepříjemnou Titovou komunistickou diktatu- rou do zdánlivě demokratického Československa. Politický paradox doby během jednoho roku vyvolal pravý opak, dlouhodobou totalitní diktaturu u nás a relativní uvolnění v Jugoslávii.

prof. Ledinský operuje