doc. MUDr. Přibáň Vladimír, PhD.

Vzdělání:
Pregraduální:
1. lékařská fakulta, Universita Karlova, Praha 1979- 1985
Postgraduální:
Atestace z chirurgie I. st. 1988
Specializační atestace z neurochirurgie 1996
Postgraduální studium (PhD) 2007
Habilitace 2014

Pracovní zařazení
Chirurgické oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, 1985 - 1990
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, 1990 - 2012
sekundární lékař, 1990 - 1994
zástupce primáře, 1994 - 2012
Neurochirurgické oddělení, FN Plzeň, 2012 - dosud
primář NCHO FN Plzeň, 1. 3. 2012-28. 2. 2015
přednosta Neurochirurgické kliniky FN Plzeň, 1. 5. 2015- dosud

Subspecializace
Cerebrovaskulární chirurgie, neuroonkologická chirurgie

Člen odborných společností
Česká neurochirurgická společnost Člen výboru - pokladník. Období 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-dosud
Česká spondylochirurgická společnost 
AANS (American Association of Neurological Societies) International individual membership
WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies) 
CENS (Central European Neurosurgical Society) 
EANS (European Association of Neurosurgical Societies) Individual membership