Lůžková část

Lůžková část a operační sály se nachází v bloku chirurgických oborů. Vchod C zároveň slouží pro urgentní příjem. U vstupu vám zdravotníci podají informace k dalšímu průchodu nemocnicí až na naše lůžka standardních stanic i JIP.

Součásti lůžkové části Neurochirurgické kliniky FN

 

Operační sály

Staniční sestra pro neurochirurgii

Bc. Hana Vlčková

 

  • Dva plně vybavené operační sály v rámci Centrálních operačních sálů FN Plzeň
  • Mikroskopy Pentero
  • Neuronavigace Stealth Medtronic
  • Endoskop Storz

 

 

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Vedoucí lékař

MUDr. Pavel Lavička, Ph.D.

Staniční sestra

Bc. Lenka Vlčková

  • samostatná oborová JIP
  • 10 lůžek, z toho 8 s možností úplné plicní ventilace

 

 

Standardní oddělení

Neurochirurgie A

24 lůžek

Vedoucí lékař

MUDr. Petr Vacek, Ph.D.

Staniční sestra

Klára Golčáková

 

Neurochirurgie B

21 lůžek

Vedoucí lékař

MUDr. Slavomír Žídek

Staniční sestra

Bc. Jana Binderová

 

 

 

Elektrofyziologická laboratoř

Vedoucí lékař

MUDr. Irena Holečková, PhD.

Elektrofyziologická laboratoř je zaměřena na kompletní vyšetření pacienta, všech modalit evokovaných potenciálů (SEP, BAEP, VEP, MEP, ...), elektromyografické vyšetření (EMG) A TMS (transkraniální magnetická stimulace).

Využívají ji nejen naši ambulantní pacienti, ale pomáhá zejména při sledování vývoje poruchy vědomí u pacientů na naší JIP a peroperační monitoraci, včetně peroperačního EEG.

Elektrofyziologické peroperační sledování provádíme u operací páteře a míchy, u operací mozku v zadní jámě lebeční, v koutu mostomozečkovém a v centrální krajině, monitorace provádíme rovněž při operacích karotických tepen a periferních nervů.

 

 

 

 

Logopedie

Vedoucí

Mgr. Ivana Herejková

Logopedická laboratoř se zabývá reedukací řeči a korekcí řečových vad u nemocných našeho oddělení nejen za hospitalizace, ale i v ambulantní péči.

Ordinační hodiny na objednání.