Pro odbornou veřejnost

Neurochirurgické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni se věnuje neurochirurgii v celé šíři s vyjímkou tzv. funkční neurochirurgie a epileptochirurgie.

Podrobnější údaje jsou v sekci O nás.

Odesíláte-li pacienta k vyšetření a posouzení nálezu neurochirurgem, doplňte svoji zprávu kromě aktuálního vyšetření neurologem a uvedení komorbidit aktuálním grafickým vyšetřením (CT, NMR, ... které není starší než tři měsíce)

Termíny prvních kontrol po propuštění jsou v propouštěcí zprávě. Obyčejně bývá první kontrola šest týdnů po operaci.

Formulář pro předoperační vyšetření je v sekci Ke stažení.