Lékaři

 

doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D.
Zástupce přednosty pro vědu
a výzkum, vedoucí ambulantní péče

MUDr. David Štěpánek, Ph.D.
Zástupce přednosty pro
léčebně preventivní péči

 

MUDr. Petr Vacek, Ph.D.
Vedoucí stanice A

MUDr. Slavomír Žídek, Ph.D.
Vedoucí stanice B

doc. MUDr. Irena Holečková, PhD.
Vedoucí elektrofyziologické laboratoře

 
 
 
 

MUDr. Jiří Valeš
NCH-JIP, elektrofyziologická laboratoř