Galerie přednostů

as. MUDr. Quido Ledinský 
přednosta 1956-1966

prof. MUDr. Zdeněk Mraček
přednosta 1966-1995

 

prim. MUDr. Milan Choc, CSc. 
přednosta 1995-2012