Aktuality

 • Centrum vysoce specializované spondylochirurgické péče

  spondylo centrum

  Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR byl naší nemocnici udělen statut Centra vysoce specializované spondylochirurgické péče.

  Tímto dokumentem je potvrzeno další pokračování FN v Plzní v oblasti péče o nemocné s postižením páteře v celém rozsahu oboru spondylochirurge.Zobrazit více

 • Nový zástupce přednosty pro léčebně preventivní činnost

  Novým zástupcem přednosty pro léčebně preventivní činnost byl jmenován s účinností od 1.1.2023 MUDr. David Štěpánek, Ph.D.

  Přejeme novému primáři hodně úspěchů v jeho práci a těšíme se na další směřování naší kliniky.

  Gratulujeme!

   Zobrazit více

 • Nová učebnice Neurochirurgie

  pozvanka neurochirurgie kniha

  Kolektiv autorů Neurochirurgické kliniky FN v Plzni pod vedením editorů doc.MUDr. Vladimíra Přibáně, Ph.D. a doc.MUDr. Jana Mračka, Ph.D. vydal novou učebnici neurochirurgie.

  Slavnostní uvedení knihy bude v areálu knihovny LF UK v novém kampusu dne 1. února 2023 ve 14 hodin. Účast přislíbili kromě zástupců naší kliniky a lékařské fakulty i děkan LF UK  a ředitel FN, dále zástupci vydavatelství Karolinum a dokonce i rektorka Univerzity Karlovy, paní profesorka Milena Králíčková.

   Zobrazit více

 • Zemřel zakladatel plzeňské neurochirurgické školy profesor Zdeněk Mraček

  prof. Zdeněk Mraček

  Dne 17.8.2022 zemřel v 92 letech dlouholetý přednosta plzeňské neurochirurgie a bývalý primátor města Plzně profesor Zdeněk Mraček.

  Prof. MUDr. Zdeněk Mraček se narodil v Plzni 6. ledna 1930. Osm let strávil se svými rodiči na Podkarpatské Rusi, kde jeho otec sloužil jako důstojník československé armády. Mračkovu cestu k lékařskému diplomu komplikoval komunistický režim. Otec byl po únoru 1948 vyloučen z armády a mladý Zdeněk Mraček byl v září 1948 během studia klasického gymnázia krátce vězněn a následně vyloučen ze studia rozhodnutím akčního výboru Národní fronty pro snahu o ... Zobrazit více